Δωρεάν όλα τα βιβλία του Αγίου Παϊσίου, Ε Δ ΩVelosGif


Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε από τα παρακάτω ΝΕΩΤΕΡΑ θέματα:

▼  21 Μαϊ (12)

Περί τοῦ Μοναχικοῦ σχήματος (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ...

Ἐπιμονή στήν πανίσχυρη νοερά προσευχή

Θεοφιλεῖς γονεῖς- Μικρός Εὐεργετινός.

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Τὰ σφάλματα τῶν γονέων ...

«Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς»: Χρήματα ποὺ στάζο...

Τό ἄγχος, ὁ καρκίνος καί ἡ Πνευματική ζωή (π. Κλεό...

Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

π. Σάββας Ἁγιορείτης: «Ψάχνουν οἱ ἄνθρωποι τήν χαρ...

-Τί θά γίνει Γέροντα μέ τήν Ἑλλάδα; ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ...

Ηχητικό Αγιολόγιο 21 Μαίου

21 Μαΐου Συναξαριστής. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἰσα...

21 Μαΐου. ♰ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν θεοσ...

 

▼  20 Μαϊ (13)

 

Προσευχή, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

«Ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες» Εὐεργετινός, Τόμος 1, Ὑπόθ...

Ἡ ἔκπληξη τῶν Ἀγγέλων

Τά ἀπροσδόκητα λόγια πού εἶπε μία γυναίκα πόρνη στ...

«Δοῦλοι Χριστοῦ»_Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης: Ἐφεσίους ...

Ἀναστενάρια

Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Ἰω....

Μακαριστού γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου: Ἡ ἑ νό ...

Ποιός τραυματισμένος θεράπευσε ποτέ τήν πληγή του ...

Ὅ,τι κι ἄν κάνεις νά λές πάντα μέ τήν καρδιά σου: ...

Ηχητικό Αγιολόγιο 20 Μαίου

20 Μαΐου Συναξαριστής. Θαλλελαίου τοῦ ἰατροῦ καὶ τ...

20 Μαΐου. ♰ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 31...

▼  19 Μαϊ (13)

Περί Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου Α΄, Λαυσαϊκόν-Ἁγ...

Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Ἰω...

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ: Ἀπό πού ν΄ἀρχίζουμε τήν ἄσκηση...

«Ἁγία μου Ἀνάληψη...»-Διηγήσεις τοῦ Ἁγίου Γέροντος...

Σάββατο 19 Μαΐου τιμᾶται ἡ Μνήμη καί τοῦ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑ...

Κυριακή τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων (Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγ...

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3...

Ἅγιος Σεραφείμ Σομπόλιεφ: «Μή προσαρμόσετε τήν Πίσ...

Κάποιος ἀρρώστησε μὲ καρκίνο καὶ ἐπεσκέφθη τό Ἅγιο...

Τί ἔνδοξος νικητής! Πόσο σκληρό καί παγκάκιστο ἐχθ...

Ηχητικό Αγιολόγιο 19 Μαΐου

19 Μαΐου Συναξαριστής. Πατρικίου Ἱερομάρτυρα καὶ τ...

19 Μαΐου. Πατρικίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Προύσης...

▼  18 Μαϊ (12)

 

Περί Μακαρίου τοῦ νεώτερου καί Ναθαναήλ, Λαυσαϊκόν...

Πῶς δημιουργοῦνται διαφωνίες μεταξύ τῶν πνευματικῶ...

Ὁ γερω-Ἰωσήφ διώχνει τόν πειρασμό!

«Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσο...

Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἐντελῶς ἀκατανίκητη ἀπό τού...

Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσο...

Ἁγιοπατερικό Προσευχητάριο: Στήριξέ με, Κύριε...

Τό δέντρο πού μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Ἐφρ...

Ηχητικό Αγιολόγιο 18 Μαΐου

18 Μαΐου Συναξαριστής. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πέτρου, ...

  1. 2. «Τῷ σωτῆρι Θεῷ», Α΄ Κανών Ἀναλήψεως, Ἑορτοδρόμι...

18 Μαΐου. Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χρισ...

 

▼  17 Μαϊ (12)

 

Ἄσωμεν πάντες λαοὶ , Α΄ Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἑορτοδρ...

Ὁ ἔμφυτος νόμος τοῦ Θεοῦ

Ὁσιομάρτυς Παχώμιος ὁ Ἁγιορείτης, θεραπευτής τῆς ἡ...

Ὁ ψάλτης μας, ὁ " Κύριε ἐλέησον "

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη ...

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ - δέκα τοπ...

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)...

Τίνος ὁ θάνατος ἐξέβαλε ποτέ δαιμόνια; Τίνος ὁ θάν...

π. Σάββας Ἁγιορείτης: «Ἄλλο νά ἁμαρτήσεις μία φορά...

Τά τωρινά βάσανά μας μοιάζουν μέ τσιμπήματα ἐντόμω...

Ηχητικό Αγιολόγιο 17 Μαίου

17 Μαΐου. ♰ Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤ...

 

▼  16 Μαϊ (13)

 

Αἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων, Α΄Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἀρχ. Σ...

Τῷ Σωτῆρι Θεῷ, Α΄Κανόνας Ἀναλήψεως. Ἀρχ. Σάββας Ἁγ...

«Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγο...

π. Σάββας Ἁγιορείτης: «Ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντέχει πάνω...

Ὁ τρύπιος τορβάς

Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἑξήντα τρεῖς φωτογραφίες ἀπό τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ...

Ὁ γραπτός λόγος τοῦ Θεοῦ

Χριστός Ἀνέστη-Ἀληθῶς Ἀνέστη

Ὕμνος στήν Ἁγία Γλυκερία. Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

Οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό τόν Θεό, ἀπολοῦνται! Ὅσ...

Ηχητικό Αγιολόγιο 16 Μαίου

16 Μαΐου. ♰ Ἀπόδοσις τῆς ακολουθίας τοῦ Πάσχα. Ἁγι...